hore

“VIETOR NEVYČERPÁŠ”

 

využiteľné zdroje energie

“SLNKO TU BUDE VŽDY”

 

minimálne ešte rok

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

22. Svetový energetický kongres – Daegu/Južná Kórea

 

Svetová energetická rada v trojročnom cykle organizuje stretnutie špičiek hospodárskeho, politického a akademického sveta, aby spoločne diskutovali o vývoji globálnej energetiky. Svetový energetický kongres zasadol 22. krát a tentoraz sa konal v juhokórejskom meste Daegu v dňoch 13. – 17. októbra 2013. Viac ako 7000 delegátov z celého sveta, vrátane Slovenska, rozvíjalo hlavnú tému podujatia: „Ako už dnes zabezpečiť energiu pre zajtrajšok“.

 

Organizátorom sa podarilo zabezpečiť viac ako 267 prestížnych rečníkov zo 70 krajín sveta, vrátane 60 ministrov, prezidentov štátov, ale aj šejkov, generálnych tajomníkov a predsedov energetických koncernov. Celý jeden deň (16. 10.) bol vyhradený ako Ruský deň, ktorý zaštítil Alexander Novak, minister energetiky Ruskej federácie. Veľmi početné delegácie mali napríklad aj Čína či Turecko, keďže tieto krajiny veľmi intenzívne rozvíjajú svoj domáci energetický sektor.

 

Predseda organizačného výboru a prezident kórejskej elektrizačnej spoločnosti Hwan-Eik Cho podotkol vo svojom prejave: „Fosílne palivá pokrývali v roku 1850 len päť percent svetovej spotreby energie, no dnes je to až 80 %. Budeme mať dostatok zdrojov na zabezpečenie globálnej ekonomiky, ktorá má v roku 2030 dosiahnuť objem 130 biliónov dolárov? Táto i ďalšie kritické otázky sú predmetom diskusie delegátov Svetového energetického kongresu.“

 

Hlavné témy kongresu boli rozvíjané formou panelových diskusií odborníkov, alebo v prednáškach pozvaných rečníkov. Keďže je Svetový energetický kongres globálnym podujatím, zaoberá sa témami, ktoré sú akútne pre rôzne regióny planéty, aj pre svet ako celok. Témy boli formulované zámerne provokatívne, aby podnietili zanietenú debatu:
•    Ropa: budú štátne ropné spoločnosti dominovať odvetviu?
•    Plyn: bridlicový plyn zmení energetickú mapu sveta, alebo je to len bublina?
•    Uhlie: preváži dopyt po uhlí obavy z poškodzovania životného prostredia?
•    Obnoviteľné zdroje: ich svetlá budúcnosť je už minulosťou?
•    Jadrová energetika: môže efektívna medzivládna spolupráca udržať nažive jadrovú renesanciu?
•    Vodná energetika: nadišiel už jej pravý čas?
•    Biopalivá: aké sú kritické faktory úspechu úspešných projektov?
•    Distribučné spoločnosti: uspejú nové obchodné modely v podpore decentralizácie?
•    Dostupnosť energie: dá sa dosiahnuť pri súbežných nárokoch na vodu a potraviny?
•    Energetická bezpečnosť: čo budú veľké energetické zdroje zajtrajška?
•    Ochrana životného prostredia: je zelený rast kompatibilný s rýchlym rastom ekonomiky?
•    Energetická efektívnosť: sú mestá včerajška pripravené na energiu zajtrajška?
•    Financie: prinášajú rozvojové financie inkluzívny zelený rast?
•    Inovácie v energetike: je rizikový kapitál dôležitejší než vládna podpora?
•    Ázia: môže byť ukážkovým príkladom zeleného rastu?
•    Eurázia: môže partnerstvami dosiahnuť plný rozvoj energetického potenciálu?
•    Blízky východ: dokáže vyvážiť potrebu exportu, miestneho rastu a tvorby pracovných miest?
•    Latinská Amerika: obdarená zdrojmi, ale zahltená možnosťami na výber?
•    Európa: môže dosiahnuť efektívnu integráciu trhov?
•    Afrika: existuje pre ňu nejaký plán rozvoja infraštruktúry?

 

S odborným príspevkom o pláne rozvoja inteligentných sietí v slovenskej energetike vystúpil na kongrese aj slovenský delegát Ing. Michal Ščepánek zo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ktorý bol zároveň členom programu podpory mladých lídrov v energetike (Future Energy Leaders Programme).

Súčasťou kongresu je pravidelne aj energetický veľtrh. V Daegu sa prezentovali všetci globálni hráči v sektore ťažby, výstavby a prevádzky energetických systémov, fosílnej energetiky, jadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov, či inteligentných sietí v elektroenergetike. Popoludnia a večery vypĺňal sprievodný program, v rámci ktorého sa delegáti venovali kuloárnym diskusiám aj na neformálne schôdzky s odborníkmi v oblasti energetiky z rôznych kútov sveta.

Svetová energetická rada pred kongresom zasadla na výročnom zasadnutí výkonných zložiek (WEC Executive Assemly), ktoré sa uskutočnilo 11. – 13. októbra 2013. Novozvolená predsedníčka Marie-José Nadeau z Kanady prevzala funkciu od dlhoročného predsedu Piera Gadoneixa a stala sa prvou ženou na tomto poste v 90-ročnej histórii WEC.

 

Program delegátov zasadnutia exekutívy pozostával prevažne z rokovaní vo výboroch, ktoré boli organizované zvlášť pre predsedov národných komitétov a  pre sekretárov. Slovenskí delegáti sa zúčastnili zasadnutia európskeho regiónu, kde sa diskutovalo o novej európskej energetickej politike, o budúcnosti obchodovania s emisnými povolenkami, či o podpore OZE a jej vplyve na cenu elektriny. Súčasťou výročného stretnutia WEC bola skupinová práca pri okrúhlych stoloch týkajúca sa napr. predvídania zásadných tém svetovej energetiky. Nasledujúce zasadnutie výkonných zložiek sa na jeseň 2014 uskutoční v Kolumbii, v meste Cartagena.

Ing. Juraj Kubica, PhD.
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Svetová energetická rada (WEC) bola založená v roku 1923, v súčasnosti združuje viac ako 3000 členských organizácií z 94 krajín sveta a pôsobí ako pridružený člen Organizácie spojených národov. WEC je globálne fórum odborníkov z hospodárskej, štátnej, aj akademickej oblasti. Poslaním WEC je podporovať udržateľnú dodávku a využívanie energie na čo najväčší úžitok pre všetkých ľudí.