hore

“VIETOR NEVYČERPÁŠ”

 

využiteľné zdroje energie

“SLNKO TU BUDE VŽDY”

 

minimálne ešte rok

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

Alexander Kšiňan, SAG Elektrovod:

„Nové výzvy dokážeme zdolať.“

 

Špecializujú sa na komplexné dodávateľské služby v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie. Vedia zdolávať náročné terénne i poveternostné prekážky pri inštalácii najnovších typov moderných stožiarov. Hoci ich prioritou je domáci trh, nemalé úspechy dosiahli aj v škandinávskych krajinách. Firma SAG Elektrovod so sídlom v Bratislave spadá pod medzinárodnú skupinu SAG International, ktorá pôsobí aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Poľsku. Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Alexander Kšiňan nám prezradil viac o celkovej situácii na trhu, najbližších aktivitách, ktoré sa budú realizovať v rámci elektrizačnej sústavy, a tiež ich plány na najbližšie obdobie.

 

Rok 2012 znamenal pre vašu spoločnosť strategické obdobie, v ktorom došlo k niekoľkým významným zmenám atribútov externého, ako aj interného prostredia spoločnosti. Ako spätne vnímate uplynulé obdobie?

 

Uplynulý rok bol prvým a vážnym krízovým obdobím v slovenskej energetike. Komplikovanú situáciu spôsobil nedostatok vhodných trhových príležitostí. Výkonnosť firiem v tomto biznise, vrátane tej našej, bola oveľa slabšia ako po uplynulé roky. Ako jediná zo spoločností v našom sektore, v bývalom Československu, sme viac diverzifikovaní na rôznych zahraničných trhoch, čo nám pomáha prekonať neľahké časy. Vlani sme dosiahli zhruba 60 percent našich tržieb z roku 2011 (sto miliónov eur). V tomto roku už pociťujeme čiastočné zlepšenie situácie, ktoré je ovplyvnené novými projektmi a výzvami našich obchodných partnerov. Na domácom slovenskom trhu štandardne realizujeme 90 percent výkonov, zvyšok výkonov a služieb smeruje na export.

 

Koncom roka 2012 ste začali práce na najväčšom projekte prenosových vedení v Slovinsku a podpísali ste zmluvy na projekty vo Švédsku a Fínsku. Aký je stav týchto vašich najdôležitejších projektov v tomto roku?

 

Absolútnu prioritu medzi zákazkami má domáci trh, avšak, samozrejme, zaujímavé sú pre nás aj zahraničné trhy. Zaoberáme sa takmer každým podnetom, ktorý nás posunie ďalej a môže mať pre nás zmysel. V súčasnosti máme rozbehnutých niekoľko väčších zákaziek. Darí sa nám uplatniť najmä v škandinávskych krajinách, kde nie je trh poznačený deformovanými prvkami pri súťažení o zákazky. Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť a vysoké garancie, pričom ide o projekty pomerne vysokých objemov. Realizujú sa zvyčajne v období, kedy naše poveternostné podmienky neumožňujú výkon prác. Vykrývame tým výpadok zákaziek najmä v jarných a zimných mesiacoch. Dva konkrétne kontrakty realizujeme napríklad vo Švédsku a jeden v Slovinsku. V súčasnosti už podpisujeme zmluvy na ďalšie obdobie, pravdepodobne sa nám podarí expandovať aj na nórske trhy, kde by sme radi prerazili.

 

Ako z pohľadu generálneho riaditeľa vnímate súčasné podmienky v elektrickej prenosovej sústave v európskych krajinách, nevynímajúc Slovensko? Na ktoré hlavné problémy či stratégie by ste radi upozornili?

 

Trh s elektrinou je v súčasnosti v kríze. Nové rozhodnutia vlád v únii, ktoré súvisia s obnoviteľnými zdrojmi energie, spôsobujú značné problémy v praxi. Európska infraštruktúra nie je pripravená na nové podmienky, a podľa môjho názoru bude ďalšie obdobie predstavovať výzvu, ako to vyriešiť. Ide hlavne o prepojenie severu a juhu Nemecka, kde tranzit najviac ovplyvňuje naše lokálne elektrické prenosové sústavy. V dnešnej liberálnej dobe je najmä realizácia väčších projektov veľmi komplikovaná, a to najmä z dôvodu, že pred začatím realizácie treba prispôsobiť a implementovať všetky požiadavky dotknutých inštitúcií a vlastníkov. To spôsobuje oneskorenie samotnej prípravnej fázy spustenia nových projektov, ktorá sa neraz stáva nerealizovateľnou. Slovenská legislatíva je tomto smere pomerne vyhovujúca, vyrovnanie s vlastníkmi a súvisiaci konsenzus ohľadom finančných kompenzácií sa v prípade nesúhlasu vlastníka pri výstavbe prenosovej sústavy realizujú ex post. V niektorých krajinách to býva opačne.

 

K vašim najväčším zákazníkom v tomto období patria tradične najmä prenosové sústavy ČEPS, a. s., SEPS, a. s., a operátor distribučnej sústavy E.ON ČR. Ako prebieha spolupráca s nimi a čím je pre vás obojstranným prínosom?

 

Našimi najväčšími zákazníkmi sú prevažne elektrické prenosové sústavy lokálnych štátov, a to v rôznych krajinách. Práve na českom trhu zrealizovala naša spoločnosť najväčšiu časť svojich aktivít. Zahraničné projekty v minulom roku tvorili u nás iba dve percentá, pričom ich hlavný ekonomický efekt očakávame v tomto roku. Časť našich klientov tvoria aj prevádzkovatelia distribučných sietí. Za posledné roky sa výraznejšie zmenili aj ich nároky na spoluprácu v danej oblasti. Celý proces realizácie zákazky sa sprísnil, a to po stránke legislatívnej i bezpečnostnej. Naša spoločnosť sa týmto zmeneným nárokom musí vedieť flexibilne prispôsobiť. Staviame na komplexnosti služieb, kvalite, profesionalite, dlhodobej tradícii a orientácii na zákazníka spočívajúcej v rýchlom nástupe a vo flexibilných riešeniach jeho požiadaviek a potrieb. Zabezpečujeme pre nich široké spektrum služieb počnúc projekčnými prácami, cez výrobu a zabezpečenie dodávok, ich montážou, revíznu činnosť, opravy, údržbu, záručný a pozáručný servis až po poradenskú a konzultačnú činnosť.

 

Ako sa prejavuje recesia v energetike v praxi a ako sa s tým vie vaša spoločnosť vyrovnať? V čom je to náročnejšie oproti rokom, kedy sa novým zákazkám darilo?

 

Energetika je v recesii, takže to treba prijať ako výzvu k zmenám. Nám v danej situácii pomohla čiastočná orientácia na zahraničné trhy, kde sa nám úspešne podarilo vstúpiť a napredovať. Krízové obdobia vždy slúžili na to, aby sa firma interne reštrukturalizovala a hľadala vnútorné zdroje na možné úspory. Vlani sme prešli obdobím vnútorného zmien a v súčasnosti máme i dosť štíhly manažérsky tím. V priebehu roka došlo ku kompletnej výmene predstavenstva spoločnosti, výmene generálneho riaditeľa i riaditeľa divízie elektromontáží. Reštrukturalizáciu vnímame ako príležitosť pokračovať v rozbehnutých procesoch a chceme sa naďalej venovať novým prozákaznícky orientovaným projektom.

 

Predstavíte nám hlavné divízie vo vašej spoločnosti a ich zámery a úlohy na najbližšie obdobie? Čo je pre vás z pohľadu generálneho riaditeľa prioritou?

 

Jadrom nášho biznisu sú hlavne dve oblasti. Prvou je oblasť elektromontáží, ktorá zahŕňa energetické statické celky – rozvodne a elektrické stanice. Elektromontážne činnosti patria k našim hlavným činnostiam „core businessu“. Druhá oblasť predstavuje prevažne výstavbu elektrických vedení veľmi vysokého napätia. Našou úlohou je službu naprojektovať, zabezpečiť logistiku dodávky od externých výrobných subjektov, vykonať montáž a dielo pripraviť až k odovzdaniu do trvalej prevádzky. Dnes zamestnávame približne 500 pracovníkov, z toho okolo 60 percent je zamestnaných v prvej zo spomínaných divízií.

 

Klimatické zmeny zväčšujú namáhanie oceľových konštrukcií stožiarov a prenosových sústav a mnohokrát spôsobujú závažné výpadky elektrickej energie. Ako vnímate problematiku namáhania stožiarov a aká je vaša pripravenosť na túto situáciu?

 

Zákazníci chcú na jednej strane veľmi stabilné dielo, na druhej strane sa snažia optimalizovať cenové i materiálové náklady, čomu sa snažíme flexibilne prispôsobovať. Trendom u našich klientov v relevantných klimatických a terénnych podmienkach sú „ohraňované“ alebo „zakružované“ energetické stožiare. Takáto koncepcia, ako sa dnes vo svete energetiky javí, sa zdá byť jedným z vhodných riešení do náročných a kritických geografických oblastí. Rôzne klimatické zmeny nás nútia zvyšovať odolnosť konštrukcie stožiarov, a v neposlednom rade k tomu prispieva aj obava z teroristických útokov. V posledných rokoch sme získali mimoriadne cenné skúsenosti v surových klimatických podmienkach za polárnym kruhom, kde sme neraz pracovali pre techniku v ťažko alebo vôbec neprístupných terénoch. Medzi naše „perličkové" projekty patrí napríklad vývoj protiteroristických stožiarov. V lavínových oblastiach Islandu sme sa zasa museli pri montáži stožiarov popasovať s prekonávaním skalných masívov s vysokým terénnym prevýšením. Práve „ohraňované“ stožiare sú súhrou odolnosti, výkonnosti, ale aj precíznosti, čo sa môže zdať v rozpore s ich obrovskými rozmermi. Našou výhodou je tiež výskum a vývoj v danej oblasti, ktorý nás posúva dopredu, a preto mu venujeme značnú pozornosť.

 

Kam podľa vás budú smerovať trendy v oblasti energetiky a na čo sa máme pripraviť? Skúste nám priblížiť víziu na najbližšie obdobie?

 

Prepojenosťou energetického trhu sa každá krajina snaží prispôsobiť spoločnému záujmu v rámci priorít Európskej únie. S globalizovaným trhom a otvorenými hranicami má štát vo väzbe na lokálny trh a jeho usmerňovanie limitujúce možnosti v intenciách, ktoré umožňuje únia. Vytvára sa obrovský tlak na cenu, neraz na úkor kvality a stability v poskytovaní služieb. Sledujeme extrémy niektorých spolupracujúcich štátov únie, kde sa po privatizácii energetického sektora systém zdeštruoval a dnes sa ocitá na hranici bezpečnosti. Niektoré krajiny majú trh s energiami uzatvorený, ako napríklad Rakúsko či Nemecko, kam firmy zo zahraničia prenikajú veľmi ťažko. Slovensko má naopak veľmi otvorený trh a z nášho pohľadu je dôležité chrániť si ho, či už sa to týka získavania možných zákaziek alebo zamestnanosti. Stáva sa, že zákazku vyhrá subjekt, ktorý v zahraničí nikdy nič rozsahovo podobné nerealizoval. Štát si musí v tomto smere určiť priority. Ak chce krajina fungovať, musí mať istú lokálnu dodávateľskú základňu a starať sa o ňu.

 

Čo je pre vaše fungovanie na trhu najväčšou hrozbou a kam budú smerovať vaše priority?

 

Hrozbou pre naše podnikanie je obmedzený domáci trh. Našťastie, naše aktivity sa snažíme aspoň sčasti diverzifikovať a orientovať sa aj na zahraničie. Našou výzvou je ustáť danú situáciu tak, aby sme neutrpeli straty, ktoré by nás mohli oslabiť. O kvalitu sa musíme neustále usilovať a posúvať ju ďalším generáciám, a pritom ekonomicky zaistiť fungovanie firmy, ktorá v lokálnom systéme zabezpečuje stabilitu prevádzkového systému. Naďalej sa budeme orientovať najmä na škandinávske krajiny, kde sú šance na úspech vďaka minimálnej úrovni korupcie pomerne reálne. Dôležité je investovať a nebáť sa nových výziev. Napríklad realizovanie zákazky na Islande bolo príkladom toho, ako a kde môžeme uspieť. Zameranie na jeden trh môže niekedy znamenať problém s nedostatkom veľkých projektov, napríklad pred rokom 2010 sme najväčšiu stavbu na Slovensku ukončili v roku 1996, a to prepojením poľskej a slovenskej energetiky 400kV vedením Lemešany – Krosno. Našťastie, aj v čase krízy sme v SR a ČR realizovali niekoľko väčších stavieb, napríklad vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Košice, ktorou sa kapacita prenosu elektrickej energie výrazne zvýšila aj na Východnom Slovensku, a tak sa zabezpečil prívod elektrickej energie pre najväčší podnik na východe, spoločnosť U.S. Steel. Postavili sme tiež vedenie na Donovaloch v terénne najzložitejšom úseku Korytnica – Liptovská osada. Teší nás, že v rámci integrovaného európskeho trhu sme spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou firmou  pôsobiacou v energetickom sektore takmer 65 rokov. Práve budúci rok budeme oslavovať toto výročie.

 

Zuzana Voštenáková

Medailón predstaviteľa TOP manažmentu

 

Odkedy pracujete na súčasnej pozícii a čo vás k tomu priviedlo?

Na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti SAG Elektrovod pracujem rok, a to od júna 2012. Vo firme pôsobím už 13 rokov, prešiel som spektrom rôznych pracovných pozícií. Naposledy som vykonával funkciu riaditeľa v divízii prenosových vedení, predtým som mal na starosti zahraničné akvizície. Začali sme víťazstvom v tendri na Islande, kde sme realizovali dva zaujímavé projekty, na to nadväzovali zákazky vo Švédsku, Fínsku či Grónsku. Na súčasnej pozícii je mojou prioritou stabilizovať firmu, získavať ďalšie zákazky na zahraničných trhoch a udržať súčasnú zamestnanosť vo firme.

 

Aký typ stratégie riadenia je vám osobne najbližší?

Snažíme sa byť v úzkom kontakte s výrobou a s realizáciou zákaziek. Po zmenách v minulom roku máme pomerne „štíhly“ manažérsky tím. Vo vzájomnej komunikácii s našimi zamestnancami máme aj veľa neformálnych prvkov komunikácie, vo veľkej miere staviame na dôvere medzi spolupracovníkmi. Sme „štíhla“, flexibilná organizácia s dobrými zamestnaneckými vzťahmi. Verím, že sa nám našu pozíciu podarí udržať aj naďalej.

 

 

Alexander Kšiňan, SAG Elektrovod:

„We can overcome new challenges.“

 

They specialize in supplying comprehensive services in the field of transmission and distribution of electricity. They are able to overcome difficult terrain and weather obstacles when installing the newest types of modern poles. Although their priority is the domestic market, they have also achieved considerable success in the Scandinavian countries. SAG Elektrovod based in Bratislava falls within the international group of SAG International, which operates in Germany, France, Hungary and Poland. Company's Director General, Ing. Alexander Kšiňan, revealed to us more about the overall state of the market, the next activities which will be implemented in the electrification system, as well as their plans for the coming period.

 

The year 2012 meant for your company strategic period in which there came to several significant changes in the attributes of the external as well as internal environment of the company. How do you perceive the past period of time?

 

The last year was the first and serious period of crisis in the Slovak energy sector. The complicated situation was caused by the lack of appropriate market opportunities. The performance of the companies in this business including our company was much weaker than in the previous years. As the only one of the companies in our sector in the former Czechoslovakia we are more diversified in various foreign markets which helps overcome difficult times. Last year we achieved about one hundred Million Euros, i.e. 60 percent of our revenues from sales in 2011. This year we feel partial improvement of the situation which is influenced by new projects and challenges of our business partners. In the domestic Slovak market we realize 90 percent of our output as a standard, the rest of the output and services is exported.

 

At the end of 2012 you started works on the biggest project of transmission lines in Slovenia and you have signed a contract for projects in Sweden and Finland. What is the status of these your most important projects in this year?

 

The domestic market has an absolute priority among contracts but of course also foreign markets are interesting for us. We deal with nearly every stimulus that moves us further and may make sense for us. At the present we have already launched several major contracts. We are able to put our foot down especially in the Scandinavian countries, where the market is not marked by distorted elements when competing for contracts. We place great emphasis on safety and strong guarantees as it regards projects of relatively high volumes. They are usually executed at times when our weather conditions do not allow the execution of works. We cover thus the shortfall of contracts especially in the spring and winter months. We execute two specific contracts for example in Sweden and one in Slovenia. At the present we already sign contracts for the next period. We will probably expand into the Norwegian market, where we would like to succeed.

 

How do you perceive the current conditions in the electrical transmission system in the European countries, not excluding Slovakia, from the perspective of a Director General? To which main issues or strategies would you like to draw attention?

 

The market with electricity is currently in a crisis. New decisions of the governments in the EU related to renewable energy cause considerable problems in practice. The European infrastructure is not ready for the new conditions, and in my opinion the further period will represent a challenge that has to be solved. This particularly concerns linking of North and South of Germany, where transit affects our local electrical transmission systems the most. In today's liberal era the implementation of major projects is particularly very complicated, especially because prior to implementation all the requirements of the concerned institutions and owners must be adapted and implemented. This causes delays of the actual preparation stage of launching of new projects, which often becomes non-executable. Slovak legislation is in this regard quite satisfactory; the settlement with the owners and the related consensus regarding financial compensation in the event of disagreement of the owner by the construction of the transmission system is implemented ex post. In some countries it is usually the other way round.

 

To your biggest customers in this period belong traditionally particularly transmission systems ČEPS, a. s., SEPS, a. s., and the distribution system operator E.ON Czech Republic. How does the cooperation with them take place and what is of mutual contribution to you?

 

Our major customers are predominantly electrical transmission systems of local countries, and that in various countries. Particularly in the Czech market, our company has carried out the largest part of its activities. International projects accounted only to two percent in the last year, while we expect their main economic effect this year. A part of our clients is composed also of operators of the distribution networks. Also their demands on cooperation in the given field have significantly changed in the recent years. The whole process of implementation of the contract has tightened, and that legislatively as well as in regard of the site security. Our company must flexibly adapt to these changed requirements. We build upon complexity of services, quality, professionalism, long-term tradition and focus on customer that consists of a rapid onset and of flexible solutions of their requirements and needs. We provide for them a wide range of services starting from design works through production and ensuring of supplies, their installation, inspection activity, repairs, maintenance, guarantee and after-sales service up to advisory and consulting activity.

 

How does the recession appear in the power industry in practice and how can your company cope with it? In what is it more challenging compared to years when new contracts were flourishing?

 

The power industry is in a recession, so it should be taken as a call for changes. In this situation partial orientation on foreign markets which we were able to successfully enter and where we were able to progress helped us. The periods of crisis have always served to the company to be restructured internally and to seek internal sources for possible savings. Last year we went through a period of internal changes and at the present we have also a pretty lean management team. During the year it came to a complete change of the Board of Directors, replacement of the Director General as well as of the Director of the Electrical Assembly Division. We perceive restructuring as an opportunity to continue in the started processes and we would like to focus on new customer-oriented projects henceforward.

 

Will you introduce the main divisions in your company to us and their objectives and tasks for the next period? What is for you a priority from the perspective of a Director General?

 

The core of our business is mainly two fields. The first is the field of electrical assembly which includes energetic static units – substations and power stations. Electrical installation activities belong to our primary activities of the "core business". The second field is mainly the construction of ultra-high voltage power lines. Our task is to design the service, to ensure logistics of the supply from external production entities, to perform installation and to prepare the work up to the handover to a continuous run. Today we employ approximately 500 employees, about 60 percent of which are employed in the first of the aforementioned divisions.

 

Climate changes increase the stress on steel structures of poles and transmission systems and often cause severe power outages. How do you perceive the issue of stress of poles and what is your readiness for this situation?

 

On one hand customers want a very stable product, on the other hand they try to optimize price and material costs to what we are trying to flexibly adapt. The trend among our clients in relevant climatic and terrain conditions are "polygonal" or energy poles. Such a concept as it appears today in the world of energy seems to be one of appropriate solutions for demanding and critical geographic regions. Different climate changes force us to increase resistance of the poles construction, and finally the fear of terrorist attacks also contributes to it. In recent years, we have gained particularly valuable experience in rough climatic conditions behind the polar circle, where we often worked for the technology in difficult or even inaccessible terrains. Development of anti-terrorist poles, for example, belongs to our very special projects. In avalanche areas in Iceland we had in turn to deal with overcoming of rock massifs with high terrain elevation. Currently "polygonal" poles are an interaction of durability, performance, but also precision what may seem contrary to their huge size. Our advantage is also research and development in the given field which pushes us forward, and therefore we devote considerable attention to it.

 

Where do you think the trends in the field of energy will be directed and to what should we prepare? Please try to bring us the vision of the near future closer.

 

By the interconnection of the energy market, each country tries to adapt to the common interest within the priorities of the European Union. With a globalized market and open borders a state has in relation to the local market and its regulation limiting options in intentions allowed by the union. This creates enormous pressure on the price, often at the expense of quality and stability in the service provision. We follow the extremes of some fellow EU countries where the privatization of the energy sector destructed the system and now it finds itself on the edge of safety. Some countries such as Austria and Germany have closed market with energies, where companies from abroad penetrate with great difficulties. Slovakia has on the contrary a very open market which is from our point of view important to protect, whether it relates to the possible acquisition of contracts or employment. It sometimes happens that a contract is won by an entity which has never executed anything in such a scale abroad. The state must set priorities in this regard. If a country wants to function, it must have some local supplier base and take care of it.

 

What is the greatest threat for your operation in the market and where will be your priorities directed?

 

A threat to our business is a limited domestic market. Fortunately, we try to diversify at least partially our activities and to focus also on foreign countries. Our challenge is to settle the given situation so that we do not suffer losses that could weaken us. We must constantly strive for quality and move it to future generations, while economically ensure operation of the company which in the local system ensures the stability of the operating system. We will continue to focus mainly on Scandinavian countries, where the chances of success are quite real due to the minimum level of corruption. It is important to invest and not to be afraid of new challenges. For example, an implementation of a contract in Iceland was an example how and where we can succeed. Focus on one market can sometimes mean a problem with a lack of major projects, e.g. before 2010 we completed the biggest construction in Slovakia in 1996 by linking of Polish and Slovak 400 kV power line Lemešany - Krosno. Fortunately, even in times of crisis we have implemented several large constructions in Slovakia and the Czech Republic, e.g. a power line 2 x 400 kV Lemešany - Košice, by which the transmission capacity of electricity increased significantly also in the Eastern Slovakia, and thus electricity supply to the largest enterprise in the Eastern Slovakia, U.S. Steel, has been ensured. We built also a power line in Donovaly in the most complex terrain section Korytnica - Liptovská Osada. We are pleased that within the integrated European market we are a reliable, stable and competitive supply company operating in the energy sector for almost 65 years. We will be celebrating this anniversary just the next year.

 

Zuzana Voštenáková
Medallion of a representative of the TOP management

 

Since when do you work in the current position and what brought you to it?

I work for a year in the position of the Director general of the company SAG Elektrovod, namely from June 2012. I have been working for 13 years in the company and I went through a spectrum of various working positions. Lately I held a position of a Director in the Transmission Lines Division, before that I was in charge of foreign acquisitions. We started with winning of a tender in Iceland where we have executed two interesting projects. They were followed by orders in Sweden, Finland or Greenland. In my current position it is my priority to stabilise the company, to gain new orders on international markets and to maintain the current employment in the company.

 

Which type of management strategy is closest to you personally?

We try to be in close contact with the production and execution of contracts. After the changes in the last year we have a quite "lean" management team. In mutual communication with our employees we have also many informal elements of communication. We build largely upon confidence among co-workers. We are "slim", flexible organization with good employee relations. I believe that we will be able to keep our position also henceforward.