hore

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

Ročenka elektrotechniky a energetiky 2015

V tomto čase už intenzívne pripravujeme 14. ročník  projektu Ročenka  elektrotechniky  a energetiky - Slovak energy annual 2015, ktorý už roky plní informačnú, faktografickú a reprezentatívnu úlohu v segmente  elektrotechnického a energetického trhu Slovenska.

Štruktúra jednotlivých kapitol bude nadväzovať na predchádzajúce ročníky, našim cieľom je zachytiť aktuálne zmeny v najdôležitejších oblastiach elektrotechniky, energetiky, plynárenstva, obchodu s energiami, tepelnej energetiky, poradenstva a ďalších sférach spadajúcich do projektu.

Tradične spolupracujeme s MH SR - sekciou energetiky, ZZES, SPNZ, ZEP,  SV WEC, ročenka sa dostáva k odbornej verejnosti prostredníctvom konferencií, výstav, odborných seminárov, atd. Participujú na nej inštitúcie ako SIEA, ÚJD,ÚRSO, NJF, ZDE atď.

Jej súčasťou budú zaujímavé rozhovory s eurokomisárom pre energetiku pánom Marošom Šefčovičom, pánom profesorom Vladimírom  Slugeňom, či generálnym riaditeľom eustreamu, a.s. pánom Rastislavom Ňukovičom.

Ročenka vyjde koncom septembra 2015.

Prvýkrát pripravujeme aplikáciu pre všetky platformy iPhone, Androidy, atď.


rocenka@re-public.sk

kolektív tvorcov publikácie