hore

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

O nás

 

V roku 2001 sme spolu s našimi odbornými partnermi ZZES a SV WEC  začali vydávať publikáciu Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual, ktorá si postupne začala plniť všetky svoje dôležité úlohy. Sedemnásť rokov prináša čitateľom informácie o dianí v dôležitých oblastiach nášho hospodárstva - elektrotechniky a energetiky. Informuje o aktuálnych zmenách, ktorými prechádzajú spoločnosti a inštitúcie, pôsobiace  na energetickom trhu Slovenska a v  oblastiach elektrotechnického priemyslu.

 

Má nezastupiteľné poslanie smerom k akademickej obci, k odbornej obci analytikov a publicistov a v neposlednom rade aj smerom k laickej verejnosti.

 

Sledujeme zmeny  v energetike, vo vlastníckej štruktúre spoločností v tomto segmente trhu,  zmeny v legislatíve a v energetickej politike Slovenskej republiky. Relevantné fakty, údaje a štatistiky sú súčasťou a zároveň poslaním Ročenky.

 

Neustále rozširovaná obsahová štruktúra  vytvára priestor na komunikáciu a prezentáciu tém súvisiacich s domácou, európskou, ale aj celosvetovou problematikou. Zameriavame sa na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie, školstvo, vedu a výskum. Nové projekty a investície, plynárenstvo, obchod s elektrinou a plynom, ropný priemysel/ kvapalné palivá, ťažobný priemysel, tepelná energetika. Nezabúdame na obnoviteľné zdroje energie, energetické zhodnocovanie odpadov, energetickú efektívnosť. Informačné technológie, poradenstvo. V projekte je vyčlenený priestor na rozhovory a tiež na kapitolu Kto je kto, kde predstavujeme lídrov spoločností, školstva a výskumu.

 

Ročenka je prítomná na   domácich a zahraničných konferenciách poriadaných jednotlivými zväzmi a pravidelne reprezentuje Slovenskú republiku na Svetovom energetickom kongrese (WEC ), ktorý sa koná každé tri roky: 2004 – Sydney Austrália, 2007 – Rím Taliansko, 2010 – Montreal Kanada.

 

V roku 2013 sa bude konať 22. WEC v Daegu, Južná Korea.

 

Sedemnásť rokov si tento projekt udržiava vysokú kvalitu a zostáva jedinou dôveryhodnou mediálnou platformou, ktorou v súčasnosti v elektrotechnike a energetike  disponujeme.