V roku 2001 sme spolu s našimi odbornými partnermi ZZES a SV WEC začali vydávať publikáciu Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual, ktorá si postupne začala plniť všetky svoje dôležité úlohy. Sedemnásť rokov prináša čitateľom informácie o dianí v dôležitých oblastiach nášho hospodárstva – elektrotechniky a energetiky. Informuje o aktuálnych zmenách, ktorými prechádzajú spoločnosti a inštitúcie, pôsobiace na energetickom trhu Slovenska a v oblastiach elektrotechnického priemyslu.

Má nezastupiteľné poslanie smerom k akademickej obci, k odbornej obci analytikov a publicistov a v neposlednom rade aj smerom k laickej verejnosti.

Sledujeme zmeny v energetike, vo vlastníckej štruktúre spoločností v tomto segmente trhu, zmeny v legislatíve a v energetickej politike Slovenskej republiky. Relevantné fakty, údaje a štatistiky sú súčasťou a zároveň poslaním Ročenky.

Neustále rozširovaná obsahová štruktúra vytvára priestor na komunikáciu a prezentáciu tém súvisiacich s domácou, európskou, ale aj celosvetovou problematikou. Zameriavame sa na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie, školstvo, vedu a výskum. Nové projekty a investície, plynárenstvo, obchod s elektrinou a plynom, ropný priemysel/ kvapalné palivá, ťažobný priemysel, tepelná energetika. Nezabúdame na obnoviteľné zdroje energie, energetické zhodnocovanie odpadov, energetickú efektívnosť. Informačné technológie, poradenstvo. V projekte je vyčlenený priestor na rozhovory a tiež na kapitolu Kto je kto, kde predstavujeme lídrov spoločností, školstva a výskumu.

Ročenka je prítomná na domácich a zahraničných konferenciách poriadaných jednotlivými zväzmi a pravidelne reprezentuje Slovenskú republiku na Svetovom energetickom kongrese (WEC ), ktorý sa koná každé tri roky: 2004 – Sydney Austrália, 2007 – Rím Taliansko, 2010 – Montreal Kanada, 2013 – DAEGU, Južná Korea, 2016 – Istanbul, Turecko.

9. – 12. 9. 2019 sa konal 24. WEC v ABU DHABI, Saudská Arábia