Zľava!

Ročenka Energie Európy 2022

2,99 

Ročenka Energie Europy 2022 na stiahnutie vo formáte PDF. Teraz za zníženú cenu.

Kategória: Značka:

Popis

Ročenka Energie Europy 2022

dostávate do rúk už 21. ročník ročenky ‒ ENERGIE EURÓPY 2022. Na realizáciu tejto publikácie sa v redakcii vždy úprimne tešíme s cieľom priniesť aktuálne udalosti. Tento rok nebol výnimkou, hoci oproti predchádzajúcim ročníkom sa mnohé udalosti za posledné mesiace v energetickom svete diali a stále dejú veľmi dynamicky. Snažili sme sa časovo zachytiť podstatné zmeny na trhu, až do uzávierky. Nečakali sme, že to bude také náročné kvôli súčasným turbulenciám v energetike doma, v Európe a vo svete. Aj z tohto dôvodu uvádzame pri niektorých článkoch dátumy ich spracovania. Takto zachytíme aktuálnosť a udalosti, ktoré sa medzitým zmenili. Ďakujeme Vám za spoluprácu a veríme, že nám zachováte naďalej čitateľskú priazeň a podporu do budúcnosti.
Dear readers,

ENERGIE EURÓPY 2022 is already the 21st edition of the yearbook that is brought into your hands. Our editorial team always sincerely looks forward to bring you the latest events in the publication. This year has not been an exception, although, compared to previous years there have been many dynamic changes in the world of energy in the recent months.
We have tried to capture the most important market changes in chronological order until the deadline. We did not expect it to be so challenging due to current turbulency in energy at home, in Europe and in the world. In order to capture the actuality and changes of the events happened in the meantime we have included the issue date for some of the articles.
Thank you for your cooperation and we hope to have your continuous readership and support in the future.