hore

“VIETOR NEVYČERPÁŠ”

 

využiteľné zdroje energie

“SLNKO TU BUDE VŽDY”

 

minimálne ešte rok

Oslavujeme 15. výročie Oslavujeme 15. výročieStaňte sa našim inzertom, partnerom a spolutvorcom v jubilejnom vidaní!

9.2.2016
Maroš Šefčovič: „Snažíme sa vytvoriť energetický systém budúcnosti!“ Maroš Šefčovič: „Snažíme sa vytvoriť energetický systém budúcnosti!“Európska vízia Energetickej únie dostáva výrajznejšie kontúry. Na konkrétne výsledky činnosti Európskej komisie sme sa spýtali Maroša Šefkoviča, jej podpredsedu zodpovedného za Energetickú úniu.

8.2.2016

 

Úvod

 

Vitajte na stránke Ročenky elektrotechniky a energetiky.
S myšlienkou vydávať ročenku nás oslovil  ešte v roku 2001 pán Ing. Tomáš Malatinský, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Elektrovod, a.s. a bol  zároveň aj prezidentom  ZZES a AZZZ SR.
Potreba odbornej publikácie bola nevyhnutná predovšetkým pri práci a aktivitách Zväzu zamestnávateľov  energetiky Slovenska, ktorý realizoval  svoje odborné aktivity nielen na domácej pôde, ale aj v spolupráci s českým partnerom  Český svaz zaměstnavatelu  energetiky   (ČSZE), ako aj inými zahraničnými partnermi.
V tomto roku projekt oslávi svoje dvanáste narodeniny.