hore

“VIETOR NEVYČERPÁŠ”

 

využiteľné zdroje energie

“SLNKO TU BUDE VŽDY”

 

minimálne ešte rok

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

Úvod

 

Vitajte na stránke Ročenky elektrotechniky a energetiky.
S myšlienkou vydávať ročenku nás oslovil  ešte v roku 2001 pán Ing. Tomáš Malatinský, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Elektrovod, a.s. a bol  zároveň aj prezidentom  ZZES a AZZZ SR.
Potreba odbornej publikácie bola nevyhnutná predovšetkým pri práci a aktivitách Zväzu zamestnávateľov  energetiky Slovenska, ktorý realizoval  svoje odborné aktivity nielen na domácej pôde, ale aj v spolupráci s českým partnerom  Český svaz zaměstnavatelu  energetiky   (ČSZE), ako aj inými zahraničnými partnermi.